V sklopu projekta “Prisluhnimo potrebam krajevnih skupnosti” aktivno izvajamo dodatno razširitev komunalne infrastrukture na vasi in podeželja. Od leta 2020 so gospodinjstva, ki so vključena v individualni sistem prevzema odpadkov, brezplačno prejela 240-litrske rumene zabojnike za mešano komunalno embalažo.

Odvoz vsebine rumenega zabojnika poteka izmenično s črnim za preostanek odpadkov vsakih 14 dni. Med komunalnimi odpadki je kar polovica odpadne embalaže, zato želimo s pravilnim ločevanjem doseči sožitje tako z okoljem, kot ostalimi prebivalci v skupnosti. Za lažji pregled odvoza odpadkov, prilagamo letni koledar glede na dan odvoza odpadkov:

 

*V tednu po prazničnih dneh 1. januarja, 1. maja in 25. decembra, bo odvoz odpadkov potekal z dnevnim zamikom.