27.05.2020

Dobava električne energija z deležem električne energije iz obnovljivih virov energije in/ali soproizvodnjo električne energije z visokim izkoristkom za 3 leta

Vse zainteresirane ponudnike obveščamo, da je na portalu javnih naročil eObjave dne 26.05.2020 izšla objava JN pod št. JN003271/2020-B01. Predmet javnega naročila je Dobava električne energija z deležem električne energije iz obnovljivih virov energije in/ali soproizvodnjo električne energije z visokim izkoristkom za 3 leta (po odprtem postopku). Ponudnik odda ponudbo samo elektronsko preko portala e-JN.

24.02.2020

KOLEKTIVNO NEZGODNO ZAVAROVANJE

Vse zainteresirane ponudnike obveščamo, da je na portalu javnih naročil eObjave dne 24.02.2020 izšla objava JN pod št. JN001122/2020-W01. Predmet javnega naročila je KOLEKTIVNO NEZGODNO ZAVAROVANJE (Naročilo male vrednosti). Ponudnik odda ponudbo samo elektronsko preko portala e-JN.