Včasih so se odpadne vode iz gospodinjstev odvajale v potoke, hudournike in podobno. Kasneje so se zbirale v greznicah. Danes se interne kanalizacije zaključujejo v javnem kanalizacijskem omrežju, ki vodi odpadne vode  v čistilno napravo.

Čistilne naprave v upravljanju Marjetice Koper

Marjetica Koper ima v upravljanju več naprav večjih od 50 PE (populacijskih ekvivalentov). To so Centralna čistilna naprava Koper, ČN Žgani, ČN Kubed, ČN Podgorje, ČN Rakitovec, ČN Movraž, ČN Kastelec, ČN Lukini, ČN Osp – Gabrovica, ČN Zazid in ČN Škofije.

Čistilne naprave manjše od 50 PE niso del javne infrastrukture in praviloma niso v upravljanju izvajalca javne službe, prav tako ne obstoječe pretočne in nepretočne greznice.

Spremljanje in nadzor čistilnih naprav

Centralni nadzorni sistem (CNS) je celovita rešitev, ki na področju kanalizacijskih sistemov zajema avtomatizacijo in nadzor sistema odvajanja in čiščenja odpadne vode. Namen CNS–ja je predvsem v tem, da pripomore k varnejšem delovanju sistema. Hkrati pa optimizira vzdrževanje, omogoča upravljavcem centralni vpogled delovanja naprav, javlja in beleži napake in omogoča nastavljanje režimov delovanja.